Registrácia

Nečlenovia SZTŠ sekcie IDO

Nečlenovia SZTŠ sekcie IDO sa registrujú na súťaž prostredníctvom vyplnenej a odoslanej prihlášky.

Prihlášku odošlite na:

grimmy@pobox.sk

V prípade nejasností:

0902 602 372 – I. Fabian

Členovia SZTŠ sekcie IDO

Členovia SZTŠ sekcie IDO sa registrujú prostredníctvom informačného systému SZTŠ sekcie IDO a MT (módne tance).

V prípade potreby:

grimmy@pobox.sk

Telefón:

0902 602 372 –  I. Fabian

Platba štartovného

Propozície súťaže

Vyhlasovateľ
Organizuje pre vás
Podporuje