Registrácia

Nečlenovia SZTŠ sekcie IDO

Nečlenovia SZTŠ sekcie IDO sa registrujú na súťaž prostredníctvom vyplnenej prihlášky.

Disciplíny pre nečlenov SZTŠ sekcie IDO

Členovia SZTŠ sekcie IDO

Členovia SZTŠ sekcie IDO sa registrujú na súťaž prostredníctvom oficiálneho portálu.

Disciplíny pre členov SZTŠ sekcie IDO

Propozície súťaže

Vyhlasovateľ
Organizuje pre vás
Podporuje