Súťažné disciplíny

Disco
Show

Disco
Freestyle

Street Dance Show

Disco
Dance

Slow
Dance

Hobby

Open

Vyhlasovateľ
Organizuje pre vás
Podporuje