Harmonogram

 • STREET DANCE SHOW sólo dievčatá DVK
 • STREET DANCE SHOW sólo chlapci DVK
 • STREET DANCE SHOW sólo dievčatá JVK1
 • STREET DANCE SHOW sólo chlapci JVK1
 • STREET DANCE SHOW sólo dievčatá JVK2
 • STREET DANCE SHOW sólo chlapci JVK2
 • STREET DANCE SHOW sólo dievčatá HVK
 • STREET DANCE SHOW sólo chlapci HVK
 • STREET DANCE SHOW duo DVK
 • STREET DANCE SHOW duo JVK1
 • STREET DANCE SHOW duo JVK2
 • STREET DANCE SHOW duo HVK
 • STREET DANCE SHOW skupina DVK
 • STREET DANCE SHOW skupina JVK
 • STREET DANCE SHOW skupina HVK
 • STREET DANCE SHOW formácia MINI (Open MSR)
 • STREET DANCE SHOW formácia DVK
 • STREET DANCE SHOW formácia JVK
 • STREET DANCE SHOW formácia HVK

 

 • HOBBY OPEN choreografie – DVK (TP)
 • HOBBY OPEN choreografie – JVK (TP)
 • HOBBY HIP-HOP choreografia – DVK (TP)
 • HOBBY HIP-HOP choreografia – JVK (TP)

 

 • OPEN HIP-HOP choreografia – DVK (TP)
 • OPEN HIP-HOP choreografia – JVK (TP)
 • OPEN HIP-HOP choreografia – HVK (TP)
 • OPEN choreografia – DVK (TP)
 • OPEN choreografia – JVK (TP)
 • OPEN choreografia – HVK (TP)
 • DISCO DANCE sólo dievčatá DVK B, C, D (TP)
 • DISCO DANCE sólo dievčatá JVK B, C (TP)
 • DISCO DANCE skupina DVK B (TP)
 • DISCO DANCE skupina JVK B (TP)
 • DISCO DANCE duo DVK B, C (TP)
 • DISCO DANCE duo JVK B (TP)
 • SLOW DANCE sólo DVK B (TP)
 • SLOW DANCE sólo JVK B (TP)

 

 • DVK Hip Hop Battle A sólo
 • JVK Hip Hop Battle A sólo
 • HVK Hip Hop Battle A sólo
 • ALL Hip Hop Battle B sólo
 • DISCO DANCE sólo MINI
 • DISCO DANCE sólo dievčatá DVK A
 • DISCO DANCE sólo chlapci DVK
 • DISCO DANCE sólo dievčatá JVK1 A
 • DISCO DANCE sólo chlapci JVK1
 • DISCO DANCE sólo dievčatá JVK2 A
 • DISCO DANCE sólo chlapci JVK2
 • DISCO DANCE sólo dievčatá HVK
 • DISCO DANCE sólo chlapci HVK
 • DISCO FREESTYLE sólo dievčatá JVK
 • DISCO FREESTYLE sólo dievčatá HVK

 • DISCO DANCE formácia MINI (Open MSR)
 • DISCO DANCE formácia DVK A
 • DISCO DANCE formácia JVK A
 • DISCO DANCE formácia HVK
 • DISCO DANCE formácia HVK II.

 • DISCO DANCE skupina HVK II.

 • DISCO DANCE formácia DVK B (TP)
 • DISCO DANCE formácia JVK B (TP)
 • DISCO DANCE skupina MINI
 • DISCO DANCE skupina DVK A
 • DISCO DANCE skupina JVK A
 • DISCO DANCE skupina HVK

 • DISCO DANCE duo MINI
 • DISCO DANCE duo DVK A
 • DISCO DANCE duo JVK1 A
 • DISCO DANCE duo JVK2 A
 • DISCO DANCE duo ž+ž HVK
 • DISCO DANCE duo mix HVK

 • SLOW DANCE sólo dievčatá DVK A
 • SLOW DANCE sólo dievčatá JVK1 A
 • SLOW DANCE sólo dievčatá JVK2 A
 • SLOW DANCE sólo dievčatá HVK

 • DISCO SHOW skupina DVK
 • DISCO SHOW skupina JVK
 • DISCO SHOW skupina HVK

 • DISCO SHOW formácia MINI (Open MSR)
 • DISCO SHOW formácia DVK
 • DISCO SHOW formácia JVK
 • DISCO SHOW formácia HVK

Vysvetlivky

Mini – Kategória detí od 3 do 7 rokov
DVK – Detská veková kategória
JVK 1 – Juniorská veková kategória
JVK 2 – Juniorská veková kategória
HVK – Hlavná veková kategória
HVK II. – Hlavná veková kategória (od 31. r.)
TP – Tanečný pohár (aj pre nečlenov SZTŠ)
MSR – Majstrovstvá Slovenskej republiky
OPEN MSR – (aj pre nečlenov SZTŠ)

Vyhlasovateľ
Organizuje pre vás
Podporuje