Organizátor

Grimmy je Súkromná ZUŠ a Tanečný klub, ktorý vychováva deti a dospelých v odbore tanec už od roku 1995.

Začali ako malá skupinka nadšencov. Dnes Grimmy vychováva takmer 900 tanečníkov a pôsobí v troch slovenských mestách.

Grimmy je jedným z najväčších a najúspešnejších tanečných umelecký telies na Slovensku. Dáva študentom príležitosť porásť nielen intelektuálne, esteticky a fyzicky, ale aj získať kvalitné vzdelanie a nachádzať vlastný smer života.

Vyhlasovateľ
Organizuje pre vás
Podporuje